Arheoloogid kinnitavad, et nimetatud leid on kindel tõend selle kohta, et iidses Maia tsivilisatsioonis toimis vähemalt teatud ajal ja kohtades turumajandus, mis on üpris sarnane tänapäevastes ühiskondades toimivale kaupade liikumisele.

Teadlased jõudsid arusaamisele, et 45 000 elanikuga linn vahetas kaugemate maakondadega kaupu ja teenuseid toiduainete vastu, kuna on väga kahtlane, et linna ümbritsevad põllud oleks nii palju inimesi ära toitnud.