University College Londoni uurijad analüüsisid 11 000 Šotimaa elanikku hõlmanud uuringu andmeid nende haiguslugude, suguvõsa haigustendentside ja elustiili kohta, vahendab PhysOrg.

Kümnest küsitletust seitse ütlesid, et harjavad hambaid kaks korda päevas; kuus kümnest kinnitasid, et väisavad hambaarsti iga poole aasta tagant.

Neil, kelle harjamisprotseduurid olid harvemad, oli aga 70 protsenti kõrgem risk haigestuda südamehaigustesse. Samuti said nad suurema tõenäosusega positiivseid tulemusi arterite ummistumise juures olulist rolli etendavate, põletikule viitavate valgumärgiste analüüsis.

Tulemused jäid püsima ka pärast muude riskitegurite nagu ühiskondliku klassi, ülekaalu, suitsetamise ja perekonna südamehaigusloo arvessevõtmist.

Üleüldine risk, osutab ajakirjas British Medical Journal avaldatud uurimustöö, on siiski madal.

Peale selle pole üheselt selge, kas kehv hoolitsemine hammaste eest on südamehaiguste põhjus või lihtsalt riskimärk.