USA kaitsetööstuse arendusamet DARPA avaldas äsja video, milles visandatakse agentuuri ettekujutus mobiilsest robothooldussüsteemist, mis lagunema kippuvaid sidesatelliite külastaks ja parandaks, vahendab Gizmag.

Kontseptsiooni tutvustav video, mis valmis geosünkroonsete satelliitide robothoolduse projekti RSGS (ingl Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites) raames, näitab, milline too süsteem võiks välja näha ja kuidas toimida.

Süsteemi keskmeks on mobiilne teenindusrobot RSV (robotic servicing vehicle), mis püsib geosünkroonsel orbiidil ooterežiimil, kuni seda tarvis läheb — näiteks, kui mõni tehiskaaslane ei saa hakkama päikesepaneelide avamisega või satub valele orbiidile.

RSV näeb välja nagu robothaaratsitega varustatud tavaline satelliit, mille külge on nagu tööriistavööle kinnitatud vahetatavad manipulaatorid. Kosmoserobot suudaks käsu peale ühildada enda orbiidi rikkis satelliidi omaga ning ümber selle lennates seda pildistada ja koguda ruumilisi andmeid, mis läkitataks Maale spetsialistide hindamiseks.

Nii kogutud andmete põhjal töötaks lennujuhtimiskeskus välja hoolduskava raalsimulatsioonid ja saadaks need RSV-le koos juhenditega, milliseid tööriistu kasutada ja kuidas viga parandada. Enne RSV-le läkitamist kinnitataks teeninduskava veel laboratoorsete katsetega.

Remondiprogrammiga varustatud RSV valiks välja vajalikud riistad, et seejärel rikkis satelliidile läheneda ja sellega põkkuda. Pärast põkkumist annaks operaator satelliidile üksikasjalise hinnangu ja võrdleks uusi andmeid esialgse hoolduskavaga. Kui kõik klapib, antaks RSV-le käsk vajalikud remonditööd läbi viia või enda ajami tõukel satelliit õigele orbiidile toimetada.

DARPA kinnitab, et nende kava kohaselt võiks RSV orbiidile jõuda juba viie aasta pärast. Kui süsteem toimib nii, nagu kava ette näeb, liidetakse DARPA välja töötatud vahenditekomplekt-moodul mõne kommertsotstarbelise kosmoseaparaadiga. Äriühingu omandusse kuuluv ja hallatav RSV võiks geosünkroonsete satelliitide halduskulusid oluliselt kahandada.