2017. aastal sai liiklusõnnetustes vigastada 1429 inimest ja hukkus 41. Kokku registreeriti 1175 juhtumit. Liiklusõnnetus on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada või surma või tekib varaline kahju.

Õnnetuse osalised ei oska käituda

Kindlustusjuhtumite statistikast selgub, et levinumateks autokahjude põhjustajateks on oskustele ning teeoludele mitte vastava sõidukiiruse tõttu teelt välja sõitmised, kokkupõrked teiste autodega ning tagant otsasõidud kaootilises linnaliikluses.

Selgub ka, et õnnetuse iseloomust olenemata hakkavad juhid tihti mõtlematult tegutsema. Kui tegu on lihtsama “kõksuga”, siis saadakse ehk omavahel kokkuleppele, aga unustatakse asjaolud kirja panna.

Veel enne õnnetuse asjaolude selgitamist liigutatakse autod teelt ära, et mitte takistada teisi liiklejaid. Tegelikult tuleks aga olukord kiirelt fikseerida: igaühel on taskus nutiseade.

Loe lähemalt Acceleristast.