Hetkel järves olev ahvena populatsioon on oma mõõdult väike. Seda ilmestavad ka kutseliste kalameeste sügisesed saagid. Suurema kala arvukus on viimastest aastatest väiksem ja tema leidmine on raske. Sellest tulenevalt satub kalameeste konksu otsa palju väikest ahvenat. Meres on ahvena alammõõt kalapüügieeskirja kohaselt L 19 cm. Peipsis ja teistes veekogudes seda seadusest tulenevat piirangut ei ole.

Alammõõdu puudumine ei tähenda aga seda, et kaasa võtmiseks mittesobivad ahvenad võiks ükskõikselt jätta augu kõrvale vedelema. Antud vaatepilt on aga kahjuks sellel hooajal olnud Peipsil üsna tihe erinevate kalastajate silmis. On sellise käitumise põhjus laiskus, uskumus või mõni muu eesmärk?

Mõni kalamees on arvamusel, et auku tagasilastud ahven viib parve minema. Omakasu ja ahnus ei tohiks olla aga ettekäändeks kala tapmisel. Reeglina ei tähenda väike vabastatud ahven võtule suurt midagi ning seda on võimalik teha mõnes kõrvalasuvas augus. Samuti on võimalik kasutada elussööda ämbrit, et augu lõpetamisel ahvenad tagasi lasta.

Samuti leidub erinevaid arvamusi söögikonkurentsi osas. Arvatakse, et kui väikest ahvenat on palju, siis neile ei jagu toitu ja seetõttu on nende areng ka aeglasem. Antud olukorras tuleks lasta loodusel endal teha see valik.

Iga endast lugupidav kalamees laseb kala, mida ta ise söögiks ei tarbi, tagasi vette.

Täismahus artikkel ja arutelu leitav siit.