Nagu startup’i ei tasu teha sellepärast, et idufirmadd on praeguses maailmas väga populaarsed, ei tohi ka tööprotsesse hakata muutma lihtsalt selleks, et midagi teisiti teha. Kõige olulisem on sõnastada eesmärgid, mida soovitakse saavutada – on selleks siis uute teenuste või toodete turule toomine või soov muuta töötamise viis kiiremaks. Seejärel tuleks kokku leppida mõõdikud, mille alusel teatud aja jooksul tulemusi hinnata ja vajadusel muutusi teha. Muutuste tegemine ja korrigeerimine on täiesti lubatud ning ka vajalik – see on üks osa paindlikust töötamisviisist.

Toode või teenus kiiremini turule

Toon ühe näite. Kui ettevõttel on eesmärk leida võimalusi uute teenuste ja toodete turuletoomiseks, on startup’iliku lähenemise järgi üks tegevusi n-ö tänavale minemine. Toodet ei arendata piltlikult öeldes pilkases pimeduses ja salaja nelja seina vahel, vaid arendusprotsess on tihedalt seotud katsetamise ja testimisega. Testimisse tuleb võimalikult varakult kaasata kõrvaltvaatajaid – kliente, juhuslikke inimesi tänavalt. Väärtuslikku tagasisidet tasub otsida kohast, kus potentsiaalne sihtrühm liigub, olgu selleks autoteenuse puhul tankla või lemmikloomade näitel koerte jalutusväljak.

Elisas on paljud uued teenused just sellisel viisil sündinud – testides olemasolevaid või alles ideetasandil tooteid juba väga varajases staadiumis oma klientide peal või linnatänaval arvamust küsides. See annab hindamatu tagasiside ja võimaldab arendusprotsessis teha vajalikke muudatusi või vajadusel ka kannapöördeid, kui toode inimesi ei kõneta.

Tööprotsessid maja sees tõhusamaks

Uudne lähenemine on kasuks ka majasiseste protsesside ülevaatamisel. Usun, et iga ettevõte, hoolimata selle suurusest, on aeg-ajalt tundnud, et mõned tegevused võtavad tüütult kaua aega. Olgu selleks siis ajakulukad ja laialivalguvad koosolekud, pikk ja mitmeetapiline otsustusahel, suured tiimid vms. Ka siin saab idufirmadest eeskuju võtta. Ideed ei pea alati sündima koosolekulaua taga, pikad ja inimesterohked arutelud võib asendada stand-up’idega. Need on lühikesed ja kiired infovahetuseks mõeldud püstijalakohtumised.

Nagu toodete-teenuste puhul tuleks ka sel juhul esmalt ära kaardistada, mis protsessid kaua aega võtavad. Näiteks tajusime Elisas ühel hetkel, et värbamisprotsessid on pikad ja ajamahukad. Meie tiimi startup scouter’id, kelle ülesandeks on otsida koostööeesmärgil huvitavaid idufirmasid, leidsid ühe video-CV lahendust pakkuva startup’i. Otsustasime seda teenust värbamistel testida. Eelis on, et tööotsijad saavad ühe osa kandideerimisprotsessist läbida silmast silma kohtumata. See annab võimaluse kiiremini aru saada, kas mõlema osapoole ootused on samad.

Samal viisil võiks ka oma ettevõttes kriitilise pilguga üle vaadata ebamõistlikult pikalt aega võtvad tegevused ja arutada, kuidas seda saaks muuta. Kindlasti on hea kaasata ettevõtte töötajaid, kes näevad tööprotsesse juhtide kõrval teise pilguga. Võib olla on selleks kohmakad arveldussüsteemid või igapäevane faili- ja meilivahetus.

Edumaa tööturul

Ühiskonnas tekkinud kuvandi järgi on startup’id tuntud ka selle poolest, et oma paindlikkuse ja tugeva kogukonna mentaliteediga mõjuvad tööotsijale köitvalt. Kohtame idufirmades õhinapõhist ja teeme ära suhtumisega ning tulemustele orienteeritud tiime, kes töötavad motiveeritult kindla eesmärgi suunas. Näen, et siin on võimalus ka suurettevõtetel, kes praeguse tööjõupuudusega samuti tihedalt kokku puutuvad. Seetõttu on startup’iliku mõtteviisi ülekandmine ettevõttesse kasulik ja ettenägelik võimalus tööturul hinnatud ja ihaldatud tööpakkuja olla.

Kokkuvõttes tasub igal ettevõttel oma tööprotsessid aeg-ajalt üle vaadata. Selgete eesmärkide alusel saab prioritiseerida, mida ja kuidas parandada saaks. Paindlikud ja kiiremad tööviisid viivad tõhusamalt ning väiksema ajakuluga vajalike tulemusteni.