Vahendab ERR Novaator.

Sõltumata sellest, kui imeliseks mõni tehnoloogia osutub ja kui palju mõjutab see inimeste elu, iseloomustab valdkonnas juhtuvat üpriski ettearvatav elukaar. Kõik algab uue ja esialgu võõra ilmumisest avalikku teadvusesse. Oma eluga harjunud ja uut võõristavad inimesed märkavad suhteliselt kiiresti, et nad on ajast maha jäänud, sest tundub, nagu on kõik teised asunud uut asja juba ammu kasutama. Enamasti on tegemist siiski eksliku muljega, mis iseloomustab samal ajal kiire kasvuperioodiga kaasnevat segadust.

Esialgsele kiirele kasvule järgneb sektoris domineeriva positsiooni saavutamine. Siis saabub küpse arengu etapp, millele järgneb kergem või raskem küllastatuse seisund. Siis algab kaare kujule vastava languse aeg. Mõne jaoks on see kiirem, teistele aeglasem. Sõltub, mida vana on inimeste käitumises muutnud ja mida uut asemele pakutakse. Olukorda jälgitakse küllaltki tähelepanelikult, aga ka murelikult, sest turul on mängus suured rahad. Need tuleks juhtida siis langevalt turult uue tõusja veetavasse vankrisse. Kuigi teenida saab hästi ka langeva turu olukorras, peab selleks strateegiat muutma.

Loe lähemalt ERR Novaatorist.