Uurimuse aluseks oli Jordaanias paiknevate puude aastarõngaste mõõtmine. Nimelt leidsid teadlased, et tänapäevaste puude vanuse mõõtmine annab võrdluses põhjapoolkeral kasutatava kalibratsioonikõveraga umbes 19-aastase keskmise erinevuse.

"Me teame, et viimase 50 aasta jooksul atmosfäärist mõõdetud radiosüsinikutasemed on aasta lõikes väga erinevad," ütles üks uurimuse läbiviijatest, Cornelli Ülikooli arheoloogiaprofessor Stuart Manning. "Lisaks teame me ka, et taimed kasvavad põhjapoolkeral eri kohtades eri aastaaegadel. See viis meid omakorda mõtteni, kas orgaanilise materjali dateerimisse puutuvad radiosüsiniku tasemed olenevad samuti asupaigast ning kas need tasemed mõjutavad ka arheoloogilisi radiosüsiniku meetodil tehtavaid dateeringuid," kommenteeris Manning seda, kuidas uurimuse tuumikprobleemi peale tuldi.

Manning tõi välja, et just Lõuna-Levanti piirkonnas, kus Jordaania asub, tegelevad paljud teadlased rauaaegsete ja piibliaegsete sündmuste kronoloogiseerimisega. Tihti on sündmuste järgnevuses vaidluse all sajandid või koguni aastakümned. Seega nüüd, kui radiosüsinikumeetodi dateerimises esineb viga, on kogu piirkonna ajalooline kronoloogia kahtluse all.

"Meie töö peaks ellu kutsuma terve arheoloogilise ajajoone uuesti ülevaatamise ning eriti tuleks selles osas keskenduda Lõuna-Levanti piirkonnale," ütles Manning.

Loe uurimust täismahus siit.