Uus programm „Euroopa horisont“ rajatakse eelmise teadus- ja innovatsiooniprogrammi (Horisont 2020) saavutustele ja sellega aidatakse ELil püsida teadusuuringute ja innovatsiooni alal maailmas esirinnas. Programm „Euroopa horisont“ on Euroopa Liidu kõigi aegade ambitsioonikaim teadusuuringute ja innovatsiooni programm.

„Investeerimine teadusuuringutesse ja innovatsiooni tähendab investeerimist Euroopa tulevikku," ütles Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen. "ELi toetuse abil on eri riikide ja teadusharude uurimisrühmad saanud teha koostööd ning teha ettearvamatuid avastusi, viies Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni alal maailmatasemel juhtivate tegijate hulka," lisas ta.

Teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas ütles omaltpoolt: „Horisont 2020 on üks Euroopa suurimaid edulugusid. Uue programmi „Euroopa horisont“ eemärgid on seatud veelgi kõrgemale. Selle raames tahame suurendada Euroopa Teadusnõukogu rahastamist, et tugevdada ELi ülemaailmset juhtpositsiooni teadusvaldkonnas ning kodanikke jälle rohkem kaasata, seades ELi teadusuuringuteks uued auahned eesmärgid. Samuti teeme ettepaneku moodustada uus Euroopa Innovatsiooninõukogu, et ajakohastada murrangulise innovatsiooni rahastamist Euroopas.“

Programmiga "Euroopa horisont" plaanitakse ellu viia järgmised uuendused:

  • Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) loomine. EIC aitab teha kindlaks ja rahastada kiiresti arenevaid suure riskiga uuendusi, millel on suur potentsiaal luua täiesti uusi turge. See annab novaatoritele otsest toetust kahe peamise rahastamisvahendi kaudu, millest üks on mõeldud innovatsiooni varase järgu ning teine arendamise ja turuleviimise jaoks.
  • Kogu ELi hõlmavad teadusuuringute ja innovatsiooni probleemipüstitused. Näited võivad ulatuda vähivastasest võitlusest kuni puhta transpordi või plastivabade ookeanideni. Need ülesanded kujundatakse koos kodanike , sidusrühmade ning Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega.
  • Innovatsioonipotentsiaali suurendamine kogu Euroopas. Kahekordistatakse nende liikmesriikide toetust, kelle jõupingutused oma riigi teadus- ja innovatsioonipotentsiaali maksimaalses ärakasutamises on teistest maha jäänud.
  • Rohkem avatust. Nõutakse, et teaduspublikatsioonidele ja -andmetele oleks avatud juurdepääs.
  • Euroopa partnerluste uus põlvkond ja tihedam koostöö teiste EL-i programmidega. Lihtsustatakse partnerlusi, milles EL osaleb programmipartnerluses või mida ta kaasrahastab. Lisaks suurendatakse koostööd erinevate EL-i programmide vahel.