Kogu videos nähtav materjal on kogutud väikese seadme poolt, mille nimi on MODIS (moderate resolution imaging spectroradiometer - keskmise lahutusvõimega kujutise spektroradiomeeter). MODIS seadmed on paigaldatud NASA Terra ja Aqua satelliitidele, mis varasemalt on tuntud ka kui EOS AM-1 ja EOS PM-1. Seadmed viidi orbiidile vastavalt 1999. ja 2002. aastal.

MODISe piltidega kaetakse Maa pidevalt 1-2 päevaste intervallidega. MODISe kanda on oluline roll globaalsete mudelite välja töötamisel, sest seadmete poolt kogutav info võimaldab teadlastel ennustada suuremastaabilisi kliima ja keskkonnaga seotud muutusi võimalikult täpselt. Nüüdsest on MODISe poolt kogutud info ja pildid ka tavainimestele veebis kättesaadav. Kui soovid piltidega täpsemalt reaalajas tutvuda, saad seda teha siin.