Seadus teeb samuti võimalikuks anda kohtu alla inimene, kes ei tunnista Ukraina natsionalistide poolt aastail 1925–1950 poolakate vastu sooritatud kuri­tegusid, vahendab ajakiri Imeline Ajalugu.

Seaduse pooldajate sõnul oli see vajalik, et kaitsta Poolat nende eest, kes üritavad lükata vastutust holokausti eest Saksamaalt natsiokupatsiooni all kannatanud riikidele.

Seaduse kriitikud toovad aga välja, et see on vastuolus sõnavabadusega ning takistab holokausti kohta olulise informatsiooni avaldamist.

Seaduse vastuvõtmine jahendas ka Poola ja Iisraeli suhteid. Viimane peab ­seadust täiesti mitteaktsepteeritavaks.