Teadusžurnaalis Palaeontology avaldatud uurimuse kohaselt olid Stromatoveris psygmoglena nime kandvad olendid suured ja lehesarnased ning elutsesid maailmamere põhjas. Teadlaste hinnangul suutsid mõned "hiiglaslike lehtede" liigid seal ka ringi liikuda.

Võrreldes umbes kahtsadat kogutud fossiili ning luues neist keerulised arvutimudelid, avastasid teadlased, et tegemist oli terve uue hõimkonna loomadega, mis paigutuvad oma ehituselt ja talitluselt kuhugi käsnade ja keerulisemate loomade vahele. Loomadel oli täiesti ainulaadne ülesehitus - nende suur lehesarnane keha koosnes väikestest sama kujuga osakestest.

Olevuste areng jäi aga mingil hetkel seisma ning tundub, et terve taksonoomiline üksus on praeguseks välja surnud. Teadlastel ei ole õrna aimugi, miks loomad kohaneda ei suutnud ning praeguste vahendite alusel tundub selle välja uurimine ka võimatu.

Peaaegu kõik loomad surid välja umbes 541 miljonit aastat tagasi, täpselt enne Kambriumi plahvatust, mis tõi endaga kaasa hulga tänapäevaste hulkraksete loomade üheaegse ilmumise.