Esimeseks teadaolevaks koduloomaks oli koer, ent sellest tuleb juba detailsemalt juttu allpool. Algsetes metsloomade kodustamise katsetes võidi üritada kodustada ka teisi liike (nt punarebast Vulpes vulpes), keda on kaudsete tõendite põhjal peetud samuti üheks varaseks koduloomaks), kuid esimene laialt levima hakanud koduloom oli just koer. Vähemalt polnud inimene peale koera ühtki teist kodustatud liiki sedavõrd omaks võtnud, et need oleks jäänud koduloomana püsima pikema aja jooksul.

Loomade kodustamisest üldisemalt

Tänaste teadmiste järgi kodustati kass Edela-Aasias praeguse Türgi aladel u 9500 aastat tagasi ning sealt levis ta inimese abil mujale. Suurim levikulaine lähtus tunduvalt hiljem aga Vana-Egiptusest, kus kassidega kauplemisele oli kehtestatud küll keeld, ent ometi levisid kassid just sealt laialdaselt üle Euraasia.