Ida-lääne suunas kulgevate liinide läheduses ilmneb ka lehmadel soodumus just seda pidi olla. Liinidest kaugenedes ilming nõrgeneb, vahendavad ERR teadusuudised.

Duisburg-Esseni ülikooli teadlased eesotsas Hynek Burda ja Sabine Begaliga väidavad, et kirde-edela või kagu-loode sihiliste kõrgepingeliinide lähedal on lehmad asetunud täiesti juhuslikul moel. Tulemused on saadud satelliitidelt ja õhusõidukitelt tehtud ülesvõtteid analüüsides.

Mullu augustis avaldasid Burda ning tema Saksa ja Tšehhi kolleegid uurimistöö, millest selgus, et lehmad võtavad karjamaal sisse eelistatult Maa magnetvälja jõujoonte sihilise orientatsiooni, just nagu kompassinõelad.

Need uuringud annavad uut kaalu arusaamale, et loomad tajuvad magnetvälja ja reageerivad sellele.