WiFi ühenduste virtualiseerimistarkvara on Windows 7 väljalaskekandidaati küll sisse ehitatud, kuid tänase päeva seisuga on probleem selles, et WiFi adapterite draiverid ei toeta seda funktsiooni. Vajalikud draiverid peaksid valmima seitsme lõppversioooni turuletulemise ajaks. Virtuaalse WiFi toetus on ka tingimuseks, et traadita võrgu adapterid saaksid „Windows 7 sertifitseeritud" logo.

Teoreetiliselt on võimalik mitme võrguadapteri abil seada üles nõndanimetatud silmusvõrk, milles iga süsteemis asuv arvuti toimib ka kordajana - üks „adapter" püüab signaali ja teine annab seda edasi.

Windows 7 puhul on asi limiteeritud küll ühe virtuaalselisaadapteriga, kuid sellestki peaks piisama, et vajadusel oma ühendust teiste arvutitega jagada.

WiFi virtualiseerimise on välja mõelnud Microsofti tarkvarainsenerid, kes on selle kallal vaeva näinud juba alates 2002. aastast.