Ametlikust müügiletulekust andis teada Microsofti vanem ase-president Bill Veghte, kes teatas, et arvutitootjatele hakatakse lõppversiooni tarnima juba juuli viimastel nädalatel.

Windows 7 saab osta kuues versioonis: Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate ja Enterprise. Hindade kohta seni teave puudub.

Eelmine Microsofti operatsioonisüsteem Vista toodi turule kolm aastat tagasi.