Caffeine on lubaduste kohaselt senisest kiirem, täpsem ja põhjalikum. Uue otsimootori infrastruktuuri testversioon on eelkõige mõeldud tutvumiseks veebiarendajatele ja hardcore-otsimootorite kasutajatele, kelle jaoks peaksid erinevused märgatavad olema ja kes saavad esitada oma parandus-nõuandeid.

Caffeine'i robotid peaksid olema senisest võimekamad, mis tähendab lehekülgede paremat indekseerimist ja nende sisu kiiremat otsitulemustesse jõudmist.

Tavakasutaja seisukohas on Caffeine sarnane Google'i otsinguga ja ainult mõnevõrra kiirem. Samas võib loota, et see oskab paremini välja sõeluda nn müügilingid, mis peaks kahtlasevõitu müügipakkumiste asemel esiotsas näitama rohkem vajalikke tulemusi. 

Caffeine'i testversiooni saab proovida nn liivakast-režiimis ja vajadusel saab vajutades otsinguvastete allosas asuvat linki "Dissatisfied? Help us improve" öelda oma arvamuse.

Võrreldes senist ja tulevast Google'i otsimootorit, annab uus otsing märksõna 'Pärnu' peale  esimeseks vasteks Pärnu linna kodulehe ja vana otsing Wikipedia artikli Pärnu linnast.

Google'i uut otsimootorit tutvustavas blogisissekandes on nimetatud kolm omadust, mida on vaja tõhusa otsimootori tarbeks:

1. Võime läbi kammida suur osa internetist
2. Tulemused indekseerida ja välja raalida, kui palju üks või teine lehekülg on väärt
3. Tulemused järjekorda sättida ja pakkuda kasutajatele esmajärjekorras kõige tähtsamaid vasteid