Prussakate navigeerimisvõime taga peituvate mehhanismide uurimiseks asetas Tšehhi Masaryki ülikooli teadlase Martin Vácha töörühm prussakad kunstlikult tekitatud magnetväljale, mille suund muutus iga viie minuti järel 60 kraadi. Suunda muutsid ka prussakad, vahendab Wired.

Avastus polnud iseenesest üllatav, sest teadlased teadsid juba varem, et prussakad — nagu ka paljud teised putukad — tajuvad magnetvälju.

Küll aga ei olnud teadlased kindlad, kas see võime tuleneb magnetosakestest, mis olendite kudedes paiknevad, või hoopis magnetiliselt valgustundlike molekulide „radikaalpaaride” keemilistest reaktsioonidest.

Seepärast mõjutasid teadlased prussakaid ka raadiosagedusliku väljaga, et prussakate magnetväljadele tundlikku meelt segadusse ajada. Kindlal sagedusel prussakad rahunesid.

Raadiosagedus ei tohiks mõjutada magnetilistel osakestel põhinevat meeleandurit, millest teadlased järeldasid, et putukad kasutavad magnetväljade tunnetamiseks radikaalpaaridel põhinevat meetodit.

Mille jaoks prussakad nii keerulist meetodit vajavad, on teadlastele veel selgusetu. Kuna prussakad on Maad asustanud juba vähemalt 350 miljonit aastat, võib sama mehhanism olla putukamaailmas laialt levinud.

Uuring ilmus ajakirjas Journal of Experimental Biology.