Seega on Eesti geenipangas nüüd juba ligi 4% Eesti täiskasvanud elanikkonnast. See on näitaja, mida pole ühelgi teisel Euroopa biopangal peale Islandi. Järgmise aasta lõpuks, kui kokku on saadud  50 000 geenidoonorit, on kavas kogumine senisel moel lõpetada ja jätkata projektipõhiselt.

Varasemate plaanide kohaselt oli Geenivaramul kavas 2010. aastaks kokku saada 100 000 doonorit, kuid see kava jääb teostamata rahapuudusel. Et geenivaramu on 2007. aastast sajaprotsendiliselt riigieelarve rahastada, vähenes kärbete tulemusena ettevõtte eelarve selleks aastaks rohkem kui poole võrra.

Geenivaramust väljastatud andmeid on kokku kasutatud juba ligi kolmekümnes erinevas teadusuuringus üle Euroopa ning geenikaarte, mis on selliste uuringute aluseks, on tehtud  ligi 2500.

Geenivaramuga on endiselt oodatud liituma kõik Eesti inimesed, kes on vähemalt 18 aastat vanad. Eriliselt on oodatud meesterahvad ja naised alates 55-eluaastast, et Geenivaramu andmebaas vastaks võimalikult täpselt Eesti rahvastiku vanuselisele ja soolisele struktuurile.