Sellega on ligi 5% Eesti täiskasvanust elanikkonnast varamusse tallele pandud. 50 000 eestimaalase geeni-ja terviseandmed seati eesmärgiks, et jõuda üle-Euroopalise tähtsusega biopankade hulka.

Edaspidi keskendub Geenivaramu teadus- ja arendustööle, olemasolevate geenidoonorite andmete pidevale täiendamisele ja geneetilise info lisamisele. Eelkõige tähendab see geenikaartide koostamist ja genoomide täielikku järjestamist.

Samuti jätkub töö anonümiseeritud terviseandmete väljastamiseks erinevatele teadusuuringutele ja arendusprojektidele ning geenidoonoritele ja nende perearstidele tagasiside andmise süsteemi väljatöötamiseks koos vastava nõustamisega.