Ariel Knafo hindas 135 ema tegevust, kui nad suhtlesid mängu ajal oma kolme ja poole aastaste kaksikutega. RS3-alleeliga emad polnud laste juhendamises, selgitamises ning positiivse tagasiside andmises kuigi osavad vahendab Novaator.

Katsealustest emadest esines see alleel 35 protsendil. Kaksikute emad valiti katsesse seetõttu, et välistada laste enda geenide mõju. Vanema ja tema järeltulija geenid on 50 protsendi ulatuses samasugused.

Laps, kel endal RS3-alleeli pole, võib mängu kogeda positiivsemana, kui agressiivsemat iseloomu tekitava geenivariandiga laps.

Avastus tugevdab arusaama, et kõik naised polegi sündinud emad. Ilmselt on paljudel inimestel pärilike tegurite tõttu kergeid autistlikke jooni – olgu nendeks kehv suhtlemisoskus, vastuvõtlikkus stressile või enesekesksus.

Loe edasi Novaatorist!