Ütle nüüd, et nõukogude võim ei olnud paranoiline.

Ettekanne algab nii:

ÜLKNÜ KK

29. juuni 1970
sm V. F. Duvanovile


"Olemasolevatel andmetel puuduvad vabariigi pealinnas Tallinnas ja ülikoolilinnas Tartus ning teistes suuremates linnades ohtlike organiseeritud teismeliste ja noorte grupid, kelle eesmärgiks oleks süstemaatiline avaliku korra rikkumine või kes terroriseeriks teisi rahvuseid, kuid selliste gruppide tekkeoht on olemas...."

"Suvisel ajal kogunevad tänavatel ja mõningates teistes kohtades noored, kelle hulgas esineb hulgaliselt nn “pikajuukselisi”. Oma välimusega – pikad juuksed, ekstravagantne riietus – ja lodeva maneeriga populariseeritakse väärastunud “lääne” moodi.

Viimase kahe aasta vältel, eriti aga 1969. aastal, on kasvanud harjumus jäljendada vulgaarsel moel oma välimusega lääne “hipi” moodi. Mõned noored inimesed on hakanud kandma pikki, üksikutel juhtudel isegi õlgadeni ulatuvaid juukseid. Esimesena võtsid selle moe üle madalama haridustasemega klubide püsikülastajad, sealhulgas ka kindel hulk inimesi töölisnoorte seast..."

Ettekande terviktekst asub leheküljel vabameelne.wordpress.com

"Grupid tulevad paljastada"

Eriti tähelepanuväärne oli komsomoli lõppjäreldus:

"Tänaseni ei ole komsomoliorganisatsioonide võitlus ebatervete protsessidega teatud kategooria noorte hulgas osutunud alati edukaks. Komsomoliorganisatsioonide abil toimub Tallinna rajoonikeskuste siseasjade osakondades “pikajuukseliste” loendi ja fotokogu koostamine.

Siseministeeriumi organitele ja komsomolile on antud juhend täiendavate ürituste läbiviimiseks, mis käsitleksid selliste gruppide uurimist, paljastamist, arvelevõtmist ja profülaktikat."

alla kirjutanud:
LKNÜ KK sekretär Eestis Aare Purga (elas 1937-1993)