Vahendab Novaator

Vastab Tartu ülikooli füüsikainstituudi direktor Jaak Kikas:

“See on küsimus, mis tänavusel suhteliselt äikeselisel aastal on ka varem ette tulnud. Paraku puudub väidetavale seosele äikese ja piima hapnemise vahel üheselt heakskiidetud selgitus. Enamgi veel - on alust kahelda, kas selline seos üldse eksisteerib. Tehke näiteks veebiotsing "thunder+ milk +curdle" ja uurige tulemusi.

Paraku puudub mul teave vastavate süstemaatiliste uuringute kohta. Üksikseikade põhjal (tõepoolest võib ju avastada piima hapnemise just pärast äikest) on aga raske midagi tõsikindlat väita.

Aga muidugi võiks mõni huviline läbi mõelda, kuidas vastavat katseseeriat korrektselt läbi viia - siin on palju veealuseid karisid! - ja ehk siis ka tulemustest Novaatorisse teada anda. Mingis mõttes analoogiana meenub "tormiklaasiks" nimetatud seade (otsige "storm glass"), mis samuti väidetavalt ilmaolude muutustele reageeris, aga mille konkreetsed tekkepõhjused on hämaraks jäänud.”
Loe edasi Novaatorist