"Peatoimetaja ei leidnud ühemõttelisi tõendeid selle kohta, et andmeid oleks võltsitud või meelega vääriti esitatud," seisab ajakirja pressiteates.

"Küll aga annavad nii kummassegi katserühma valitud isendite hulk kui ka valitud tõug alust tõsisteks kahtlusteks."

Uurimus pealkirjaga "Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize" ("Taimekaitsevahendi Roundup ja selle suhtes tolerantse geenmuundatud maisi pikaajaline toksilisus") ilmus 2012. aasta 19. septembril.

Uurimust juhtis Caeni ülikooli professor ja mittetulundusühingu CRIIGEN (ingl Committee for Research and Independent Information on Genetic Engineering; ee geenmuundamise uurimise ja sellekohase teabe sõltumatu vahendamise komitee) asutaja Gilles-Eric Seralini.

Uurimuse autorid kinnitasid, et jäävad oma töö tulemustele truuks, nimetades kirjastaja kriitikat vastuvõetamatuks ja süüdistades ajakirja topeltstandardite viljelemises.

Kirjastaja Elsevier osutas, et uurimuse tulemustega seonduva ägeda poleemika tõttu esitas ajakirja juhtiv toimetaja harukordse taotluse retsenseerida autorite toorandmeid, millega uurijad varmalt nõus olid.

"Esialgses eelretsenseerimisjärgus tõsteti küll esile probleemsetena määratletud isendite väikest hulka, kuid eelretsenseerijate üldotsuseks kujunes hinnang, et uurimustööl on piiratud valimist hoolimata teaduslikku kaalu," sedastas Elsevieri pressiteade.

"Toorandmete põhjalikum analüüs näitas aga, et selle kohta, kas NK603 või glüfosfaadid suurendavad suremust või kasvajate ilmnemise sagedust, ei ole nii väikese valimi puhul võimalik mingeid kindlaid järeldusi teha.

Võttes arvesse kasvajate suurt esinemissagedust Sprague Dawley tõugu rottidel, ei saa üldise suurema suremuse ja kasvajate ilmnemise suurema sageduse põhjusena katserühmades välistada normi piiresse jäävat varieeruvust," osutas Elsevier avalduses.