Tõenäoliselt võtab kumbki protsess aega väga kaua, kuid rühm Lõuna-Taani ülikooli teadlaseid usub nüüd, et kollaps on tõenäolisem ja saabub kiiremini kui seni on arvatud.

Universumi kokkukukkumine e "faasisiire" (ingl phase transition) võib aset leida siis, kui Higgsi bosoni kehastatava välja väärtus muutub, mis suurendaks kõigi universumis leiduvate osakeste massi miljoneid või isegi miljardeid kordi.

Nende osakeste raskus pressib seejärel kõik asjad kõikjal kokku ühteainsasse punkti, mida nimetatakse singulaarsuseks. Kõik, mida me teame ja tunneme, kaob jäljetult.

Teisisõnu kujutab taoline faasisiire endast meie universumi tekitanud Suure Paugu vastandprotsessi, mis on isegi mudeldatud selle põhjal, mida me Suure Paugu kohta teame.

Paljud füüsikud on varemgi püstitanud hüpoteese ja teinud kalkulatsioone selle kohta, kuidas too faasisiire toimuda võiks. Taanlaste töörühm usub aga, et nende arvutused ja teooria ülesehitus on seni kõige täpsemad.

Ning see teooria on üsna hirmutav — taanlaste osutusel saabub universumi kollaps nüüd tõenäoliselt varem. Pole välistatud, et see juba toimubki, olles alguse saanud universumi äärealadest, kust see aina edasi levib.

Taani teadlased märkisid, et nende uued tulemused võivad tähendada siiski ka seda, et mingit faasisiiret üldse ei toimugi.

Kogu kontseptsioon sõltub sellest, mida me Higgsi osakese kohta teame, nagu ka eeldusest, et pole olemas muid osakesi, mida me pole lihtsalt veel avastanud.

Antud juhul paistavad sellest, mida me praeguseks teame, olevat olulisemad tegurid, mida me veel ei tea.