Vahendavad ERR teadusuudised

Seda on märgatavalt rohkem perioodi 2005-2013 keskmisest, milleks on 70 tuhat pilv-maa välku aastas. Mullusest veel rohkem välku lõi aastatel 2010 ja 2011, vahendas EMHI Tartu ülikooli doktorandi Sven-Erik Henno uurimust.

Kõige äikeselisemaks päevaks oli Lääne- ja Põhja-Eestis 9. august. Kirde-Eestis domineerisid aasta kokkuvõttes 26. juuni äikesetormid. Ida- ja Lõuna-Eestis jäi aasta kõige äikeselisem päev paljudes kohtades aga äikesehooaja algusesse ja esines mais või juuni algul.
Loe edasi ERR teadusuudistest