Vahendavad ERR teadusuudised

Igal ainelisel algosakesel on vastandosake, mis sellest vaid laengu poolest erineb. Ideaalses maailmas saaks universumis vahetada iga ainelise osakese selle antiosakese vastu ja see toimiks endiselt samamoodi. Ent oletatakse, et Suure Paugu käigus tekkis antiainet ja ainet võrdses koguses.
Loe edasi ERR teadusuudistest