Mis saaks siis, kui osakegi sellest taastuvenergiast oleks võimalik kasulikult tööle rakendada?

Rühmal Harvardi füüsikutel just see õnnestuski — nad töötasid hiljuti välja seadme, mis suudab infrapuna-energiat koguda ning alalisvooluks muundada.

Seade meenutab tavalist päikesepaneeli, ainult selle vahega, et see mitte ei neela päikesevalgust, vaid kiirgab infrapunast valgust, tekitades soojust.

Põhimõtteliselt kujutab tehniline lahendus endast kaht plaati, millest üks paikneb maapinna lähedal ja "imeb" planeedist infrapuna-energiat, teine, jahedam, asub aga kõrgemal ja kiirgab sama energiat.

Kahe plaadi vaheline temperatuurierinevus teebki võimalikuks soojusenergia töölerakendamise näiteks elektri tootmiseks.

Veel üks sama töörühma välja pakutud seade rakendab elektri tootmiseks samuti temperatuuride erinevust, aga teistmoodi ja märksa väiksemates mastaapides.

Lahendus koosneb elektrilisest vooluahelast koos komponentidega, milles diood juhib elektrivoolu ühes kindlas suunas.

Tilluke antenn toimib takistina, mis kiirgab Maa infrapuna-kiirgust. Antenn on dioodist jahedam, mis võimaldabki tekitada elektrienergiat üsna samamoodi nagu esimesena kirjeldatud seade.

Asja teeb keeruliseks tõik, et sellisel moel ei õnnestu tekitada just eriti palju elektrit — ainult paar vatti ruutmeetri kohta päevas.

Küll aga võiks umbes taolist lahendust kasutada päikeseelektrijaamades elektri tootmiseks öösiti, mil päikesepaneelid on välja lülitatud.

Praegu täidavad selliseid ülesandeid enamasti kas akumulaatorid või gaasiküttega generaatorid, kuid infrapuna-energia oleks tänu taastuvusele parem lahendus.