Vahendavad ERR teadusuudised

Uuring käsitles 14 aasta jooksul kogutud andmeid 26-29 aasta vanuste inimeste haridustaseme ja suitsetamiskäitumise kohta. Selgus, et sellised seosed saavad alguse juba teismelise eas omandatud kogemustest. 13-15 aasta vanuste poiste käitumine, kaaslased ja tulevikuootused prognoosivad tema suitsetamist 26-29 aasta vanuse mehena.
Loe edasi ERR teadusuudistest