Universumi arengu varajases faasis oli ootuspärane nn kosmiline inflatsioon — suurele paugule vahetult järgnenud universumi kiire paisumine,” selgitas uurimuse kaasautor, Londoni King’s College’i füüsikadoktorant Robert Hogan. “Selline paisumine paneb paljud asjad rappuma ja kui neid liiga palju raputatakse, võime sattuda uude energiaruumi, mis võib kaasa tuua universumi kokkuvarisemise.”

Füüsikud jõudsid sellise järelduseni mudeli toel, mis võtab arvesse hiljuti avastatud Higgsi bosoniks nimetatavat osakest, mis teadupärast selgitab, kust pärineb ülejäänud osakeste mass, vahendab Mother Nature Network. Lisaks toetavad uurimuse järeldust vaevumärgatavad jäljed universumi sünnihetkel tekkinud gravitatsioonilainetest.

Ilmselt on arvutustest mingid tegurid siiski puudu.

Ühe võimaliku selgituse kohaselt paiskus aine nn kosmilise inflatsiooni e paisumise käigus kohe pärast suurt pauku pöörasel kiirusel laiali. See protsess väänas ja pitsitas aegruumi, tekitades säbardumisi, mida nimetatakse gravitatsioonilaineteks ja mis moonutasid ka universumit läbiva kiirguse jaotumist, rääkis Hogan.

Kuid gravitatsioon polnud ainus jõud, mis varajases universumis tähtsat rolli etendas. Universum on täidetud kõikjaldasest energiaväljast, nn Higgsi väljast, mis annab massi kõigile seda välja läbistavatele osakestele. Märke Higgsi välja olemasolust täheldasid teadlased 2012. aastal, kui Euroopa tuumauuringute organisatsiooni CERN juures tegutseva suure hadronipõrguti LHC abil avastati Higgsi boson ja tuvastati selle mass.

Varustatud parema arusaamisega kosmilise paisumise olemusest ja Higgsi bosoni massist, üritasid Hogan ja tema kolleeg Malcolm Fairbairn, kes on samuti füüsik Kings College’is, taasluua suurele paugule järgnenud kosmilise paisumise tingimusi.

Mudeldamise tulemus on halvaks uudiseks kõigele olemasolevale! Vastsündinud universum oleks pidanud seda läbivas energiaväljas kogema ägedat raputamist ehk nn kvantfluktuatsioone. Nood fluktuatsioonid oleksid omakorda pidanud Higgsi välja segi paiskama, põhjustades kogu süsteemi langemise märksa madalamale energiatasemele, mis aga tähendanuks universumi vältimatut kokkuvarisemist.