Vahendavad ERR teadusuudised

Kuigi nähtava valguse abil on võimalik edastada tunduvalt rohkem informatsiooni kui näiteks raadiolainete vahendusel, on laserivalguse kasutamisel omad puudused. Lisaks paratamatule kiire laienemisele ja signaali nõrgenemisele kimbutavad laserkiiri ka atmosfääri kimbutavad gaasid. Probleemi on suudetud valguskaablitega leevendada. Erineva murdumisnäitaja tõttu ilmnev sisepeegeldumine hoiab kiirt hajumast.
Loe edasi ERR teadusuudistest