Vahendab Eesti kosmosebüroo

Eestiski on kiibistatud loomi, kelle rände trajektoori on pärast nii teadlased kui ka muidu huvilised satelliidi kaudu jälgida saanud. Kuid praeguste lahenduste jaoks on tervelt kolmveerand lindudest ja imetajatest liiga väikesed – ja kõige tagatipuks ei kata need tervet planeedi pinda. Seetõttu on Saksa kosmoseagentuur DLR ja Vene Roscosmos algatanud projekti ICARUS (International Cooperation for Animal Research Using Space – rahvusvaheline koostöö loomade uurimiseks kosmost kasutades), mis need probleemid lahendaks.

„Me mõistame halvasti enamike metsloomade, iseäranis väikeste, bioloogiat, sest me ei saa jälgida nende asukohta, nende käitumist ega nende surmapõhjust,“ selgitas Max Plancki ornitoloogiainstituudi teadur Walter Naumann. Esmajoones on teadlaste huviorbiidis nahkhiired.

Loomade ränne toob iga aasta kaasa inimestele ja ka looduskeskonnale ohtlikke tagajärgi. Naumann viitab, et 70 protsenti epideemiatest, olgu selleks siis SARS, Lääne-Niiluse viirus või linnugripp, saavad alguse metsloomade või –lindude, koduloomade ja inimeste kokkupuudetest.

2002. aastal alguse saanud projekti praeguseks eesmärgiks on valmistada kiip, mis suudaks pidada kahepoolset sidet rahvusvahelise kosmosejaama ISS pardal oleva saatja-vastuvõtjaga. Pisike kiip peab lisaks side pidamisele suutma tuvastada oma asukohta GPS-i abil regulaarsete ajavahemike tagant, hankima infot kohaliku temperatuuri kohta ja ka mõõtma kiirendust, mis peaks andma aimu looma käitumisest.

Jälgimisseade ei tohiks olla raskem kui kolm protsenti looma või linnu kehamassist, et tema liikumist mitte ülemäära häirida. Nii peabki kiip peab kõigi nende funktsioonide juures kaaluma alla viie grammi, mahtudes sõrmeotsale, ja pidama vastu vähemalt üheksa kuud.

Saatja-vastuvõtja, mis paigaldatakse rahvusvahelise kosmosejaama Vene ossa, on juba valmimas ja jõuab orbiidile selle aasta jooksul. Seade koondab saadud info ja edastab selle kosmosejaama maapealsesse juhtimiskeskusesse. Kui veel kiip prototüübis kaugemale jõuab, peaks ka väikesed loomad kaardile saama.