Tahvel pärineb teisest sajandist m.a.j. See oli juudi ajaloos verine periood, mil masse sütitav rahvajuht Simon bar Kokhba korraldas ülestõusu Rooma soost valitsejate vastu. Kopsakas kiviplokk leiti Haifa linnast 30 km lõuna pool asuvast Tel Dori väljakaevamispaigast.

Sealses piirkonnas asus kunagi piibliski mainitud Dori (Doori, Tori) linn, mis vallutati neljandal sajandil. Viimase 70 aasta jooksul on väljakaevamispaigast leitud hulgaliselt savianumaid, ankruid ja muid muinas-Iisraelist pärinevaid muistiseid. Haifa ülikooli rannikuarheoloogia laboratooriumi uurijad Ehud Arkin-Shalev ja Michelle Kreiser leidsid tahvli Dori looduskaitsealalt merepõhjast.

Tahvli pinnale uuristatud kirjamärgid olid selgelt näha isegi vee all, kinnitasid uurijad. Viimaks otsustas teadlaste töörühm kivitahvli veest välja tõsta, et raidkiri sellel rohkem kannatada ei saaks. 600 kg raskuselt tahvlilt leiti seitse rida muinaskreekakeelset teksti.

Foto: Haifa ülikool

Ehkki uurijad pole teksti veel täielikult dešifreerinud, on nad juba teinud kaks tähtsat avastust. Esiteks tuvastati raidkirjast Juudamaad valitsenud Rooma prefekti Gargilius Antiquese nimi. Ehkki väljakaevamistel oli juba varem leitud üks sama nime mainiv raidkirjalõik, ei viidanud too leid konkreetsele piirkonnale, mida Antiques valitses. Teiseks kinnitab raidkiri, et üheks ülestõusus osalenud provintsiks oli tõepoolest Juudamaa, kuigi provintsi polnud mainitud Bar Kokhba ülestõusule vahetult eelnenud perioodil kirja pandud ülestähendustes, märkisid uurijad.

Raidkiri pärineb väga rahutust perioodist juutide ajaloos. Aastal 70 m.a.j. hävitasid roomlased Jeruusalemma teise templi ning umbes aastal 132 m.a.j. lahvatasid provintsi roomlastest valitsejate ja kohalike juutide vahelised pinged taas jõuliselt lõkkele. Sellele järgneski juutide liidri Simon bar Kokhba juhitud ülestõus roomlaste vastu. Neli aastat kestnud võitluses kandsid mõlemad leerid raskeid kaotuseid. Viimaks müüdi suur osa juutidest orjusse või aeti laiali.

Pinterest

Kohe pärast Bar Kokhba ülestõusu otsustasid roomlased Juudamaa provintsi kaotada ning hävitada isegi dokumendid, milles seda mainiti. Juudamaa ühendati toonase Süüriaga; ühendamise tulemusel sündinud provintsi hakati nimetama Süüria-Palestiinaks.