Papilloomviiruse põhjustatud haigusi on seni ravitud erinevate meetodite abil, kuid spetsiifilist HPV ravi olemas pole.

Nüüd aga avaldasid Tartu Ülikooli ja Icosagen Cell Factory OÜ teadlased teadusajakirjas PLOS Pathogens artikli, mis tutvustab uut rakulist seiresüsteemi HPV kasvu ja ravimite mõju hindamiseks. Uus seiresüsteem võib oluliselt kiirendada uue HPV ravimi väljatöötamist.
“Peaaegu kõik inimesed nakatuvad oma eluaja jooksul papilloomiviirusega, kuid suur osa nakkusi möödub suhteliselt kahjutult, paljudel ei avaldu sümptomid kunagi,” ütleb äsja Tartu ülikoolis doktorikraadi kaitsnud Mart Toots, kes võttis oma töös lähema uurimise alla viiruse eluohtlikud ehk onkogeensed tüübid.

Uus meetod võimaldab tuvastada potentsiaalseid efektiivseid ravimeid ja ravi sihtmärke. Erinevalt varem loodud süsteemidest võtab nende meetod arvesse kogu HPV genoomi, samuti viiruse elutsükli kolme etappi, mis leiavad aset HPV infektsiooni jooksul.
Süsteemi loomiseks lisasid teadlased genoomidele helendavad valgud, mis võimaldavad viiruse kasvu hõlpsalt jälgida selle elutsükli igas staadiumis. Nii saab kiirtestide abil pidevalt jälgida, kas üks või teine potentsiaalne ravim avaldab viirusele mõju või mitte, kiirendades seeläbi potentsiaalse ravimi väljatöötamist.

Praeguseks on meetodiga läbi katsetatud üle 1600 keemilise ühendi, millest mitmed on kasutatavad kõrge riski HPV alamtüüpide kasvu takistavatena.

Uurimistöö sai võimalikuks tänu Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi, Icosagen ASi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koostööle. Teadustöö tulemusena kaitsti 2016. aastal viis doktorikraadi ja kaitsmiseks on ette valmistatud kolm doktoritööd.