Vahendab ERR Novaator

Hiljuti avaldatud uuringust selgub, et naabrite omavahelised suhted ja konkurents mängivad olulist rolli puude kohanemisvõimes kliimamuutustega.

Tartumaal Rõka külas asuval maailmas unikaalsel metsaökosüsteemi õhuniiskusega manipuleerimise (FAHM) katsealal uurivad teadlased juba ligi 10 aastat kuidas meie piirkonnale ennustatav õhuniiskuse suurenemine mõjutab lehtpuumetsade (katseliikideks on arukask ja hübriidhaab) kasvu ja funktsioneerimist.

Suurendatud õhuniiskuse mõju puu kasvukiirusele sõltub sellest, milline on tema konkurentsipositsioon lähimate naabrite suhtes, selgus hiljuti lõpule jõudnud Tartu ülikooli rakendusökoloogide uuringust.
Loe edasi siit