Me oleme olemas... aga miks?

Seda peaks seletama nn kõige teooria, mis peaks muuhulgas ühendama gravitatsiooni ja kvantmehaanika.

Üks lootus on, et seda õnnestub teha teooria abil, kus nähtav maailm osutub 11-dimensionaalse maailma kokkupakitud variandiks – alles on jäänud neli aegruumi mõõdet ning ülejäänud mõõtmed on nii väikesed, et me neid ei taju.

Aga olukorras, kus me ei suuda lahendada isegi nii lihtsat asja nagu küsimus, kuidas voolab vesi kolmes ruumidimensioonis (vt Navier-Stokes'i milleeniumiprobleem), siis 11 ruumidimensiooni mittelineaarses probleemipüstituses on selgelt liiga palju...

"Kõige teooria" aitaks muidugi leida vastuse ka paljudele teistele küsimustele, näiteks tumeaineprobleemile.

Loe täisteksti saidil ERR Novaator