Selget põhjust, miks selline nähtus välja on kujunenud, kuskilt muidugi välja ei tule. Põhjuseid on mitmeid - toome need ära ning iga lugeja võib ise otsustada, milline neist kõige tõenäolisem tundub. Tõenäoliselt on mitmes põhjuses oma iva sees ning lõpptulemusena ongi tänane trend nendest välja kujunenud.

Teooria 1: vene klaviatuur on teistsuguse ülesehitusega

Üks võimalik põhjus on see, et venelaste poolt kasutatav klaviatuur on lihtsalt teistsugune nagu valdava osa eurooplaste ja ameeriklaste oma. Kui enamasti on klaviatuuril kooloni trükkimine võrdlemisi lihtne, siis vene klaviatuuril on see üpris ebamugav - selleks, et koolonit saada, peab kasutaja vajutama shift-nuppu ja number kuut. See aga nõuab käe asendi muutmist, mis on ebamugav ning seega jääb asi ilmselt inimliku laiskuse taha.

Samuti on vene netikeeles ka teised emotikonid muundunud nii, et nende "loomine" ei nõuaks klaviatuuri sisestusviisi ladina tähestikule ümber vahetamist - näiteks ei kasuta venelased emotikoni ":D", vaid selle asemel kasutatakse pigem ":Ь", ":Ф", ":Д" või ":Э" emotikone. Varasemalt kasutati ka näiteks veebiväljendi "lol" (laughing out loud - ehk valjuhäälne naer) asemel vene tähte "ы", mis meenutab visuaalselt veidi "lol" kirjapilti. Praegu kasutatakse pigem varianti "лол".

Teooria 2: komme pärineb iidvanadest vene jututubadest

Teise teooria kohaselt pärineb selline emotikon vanadest vene jututubadest - kuna seal kuvati eespool kasutajanime ja koolonit - näiteks: "KasutajaNimi:", siis võimaldaski vaid sulu lisamine juba luua vajaliku emotikoni "KasutajaNimi:)"

Samas on ka see põhjus tõenäoliselt seotud eelmise põhjusega - kuna koolon oli juba olemas ning kooloni sisestamine klaviatuuril on ebamugav, siis mindigi lihtsama vastupanu teed ja saadi seejuures täiesti tavaline naerunägu kätte.

Teooria 3: see on lühem ja kiirem, nagu kogu veebisuhtlus

Inimesed lühendavad veebis kõike - näiteks on tavaline, et täheühendis "ok" jäetakse ära o ning kirjutatakse lihtsalt "k". Eestlased kirjutavad tihti näiteks sõna "jah" asemel "jh". Vaadatest tähemärkide arvu ei ole kummalgi juhul tegu just väga märkimisväärselt aegasäästva lühendusega. Seega ei tundu ülemäära uskumatu, et võib-olla otsustasid venelased lihtsalt emotikoni lühendada - põhimõte jääb ju alles ja enamik inimesi saab aru, mida selle all mõeldi.

Teooria 4: see on trend

Üldiselt ei mõtle keegi väga sügavalt selle üle, miks keegi midagi just nii teeb. Kindlasti ei ole ka valdav osa inimesi mõelnud näiteks sellele, et miks on maailma enimkasutatud emoji hetkel pisarateni naerev naerunägu või miks on teatud emoji-dele omistatud salatähendused. Kuna kõik lihtsalt kasutavad neid sellistes kontekstides, siis kasutame neid kõik.

Olen uurinud just sellise kasutuse põhjuste kohta ka oma venelastest sõpradelt ning nad kõik tunnistavad, et nad ei tea päris täpselt, mis sellise kasutusviisi taga on ning viitavad sellele, et kõik venelased kasutavad seda just nii. Ilmselt ongi osa põhjusest ka selles, et venelastele meeldib teistest eristuda ning nende mõnevõrra eraldiseisev veebimaailm annab neile võimaluse seda teha.