Katkine kliimaseade 

„Üldiselt pöörduvad inimesed kuuma ilmaga autoteenindusse vähem, nauditakse pigem ilma ja puhkust,” räägib Martin Meri, Veho Eesti ASi teeninduste juht. „Kui rääkida suvisest peamisest murest, siis on selleks kliimaseadme mittetöötamine ja sõitjateruumi ebapiisav jahutus.” Täpselt sama kinnitab ka Forss Peetri töökoja juhataja Peeter Noode ja toob välja, et kliimasüsteemi mittetöötamise põhjuseks on tavaliselt õhukeste alumiiniumtorude korrodeerumine kinnituskohtade pehmenduste alt ja gaasileke nendes kohtades, samuti kliimaseadme pumba siduri lagunemine ja pump ise. „Kliimasüsteemi probleemi avastab omanik just sooja-kuuma ilmaga, tavalise Eesti suvega paljud ei märkagi, et kliimasüsteem ei tööta, välisõhu temperatuurist piisab sõitjateruumi jahutamiseks.” Ootamatuste vältimiseks soovitab Noode iga paari aasta tagant kliimasüsteemi hooldada: see sisaldab kliimaseadme gaasi väljapumpamist, kaalumist, puuduoleva gaasi ja õli lisamist ning puhastatud gaasi tagasipumpamist, samuti pumba töösurve kontrollimist. 

Urisevad rattalaagrid 

Lisaks kliimaseadme probleemidele toob Martin Meri välja, et kuumaga pöördutakse sageli töökoja poole rattalaagrite pärast: kuuma ilmaga muutub määre liiga vedelaks ja põhjustab laagris rikke.