Kasutatud auto Eestis arvele võtmise juures on oluline selle vanus, selgitab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra. „1998. aastal või hiljem esmaregistreeritud sõiduautol peab olema tüübikinnitus, mis on tuvastatav andmesildilt. Kui see on olemas, siis sõiduki registreerimisel suuri takistusi ei esine.” Kui on kahtlus, kas autol on tüübikinnitus, saab seda Maanteeametist kontrollida. Selleks tuleb saata aadressile info@mnt. ee pilt andmesildist ning päringu juurde peab lisama kindlasti foto päritoluriigi registreerimistunnistusest. Andmesildi leiab tavaliselt mootoriruumist, kuid reeglit, kus silt asub, ei ole. Paljudel uuematel sõidukitel on see ühel või teisel B-piilaril.