Saksa autotootjad ja riik tegelevad kompromissi leidmisega, mis aitaks Saksamaa linnade tänavatelt koristada ära vanemad diiselautod.

Riik palus autotootjatel välja mõelda lahendused, kuidas vanade masinate hulka tänavail vähendada. Peamiste variantidena on kõne all vahetusdiilid, mille käigus inimesed saavad vahetada vana diiselauto uuema masina vastu, kuid arutluse all on ka vanade masinate säästlikumaks ümber ehitamine.

Praeguseks on suund, mille poole liigutakse, pigem esimene - autotootjad saaksid vanemad masinad tagasi ning saaks need uuesti eksportida, näiteks Ida-Euroopa riikidesse. "Eksportimine tähendaks lihtsalt seda, et õhukvaliteedi probleem liiguks läänest itta," ütles Komisjoni volinik Elzbieta Bienkowska Tagesspiegelile.

Saksa keskkonnaministeeriumi esindaja ütles, et üritab veelgi enam motiveerida autotootjaid autosid säästlikumaks ümber ehitama, sellisel juhul ei tekiks ka probleemi eksporditavate masinatega. Angela Merkel teatas, et kompromisside leidmine on oluline, vastasel juhul võivad linnad keelata vanematel diiselsõidukitel tänavatel liiklemise, mis omakorda mõjuks laastavalt sakslaste eludele. Tema süüdistas probleemides autotootjaid, kes on diiselautode emissioonide kohta valetanud.

Bienkowska sõnas, et tegemist ei ole ainult ühe riigi probleemiga, vaid kogu EL-i hõlmava murega. "Peab olema selge, mis saab oma aja ära elanud keskkonda saastavatest masinatest," ütles ta. Eelmisel aastal importis näiteks Bulgaaria üle 100 000 kasutatud auto teistest EL-i riikidest, millest umbes kolmandiku moodustasid keskkonda saastavad vanad diiselautod.