Metoodiliselt kasutati keeleoskuse hindamiseks spetsiaalset testi, milles sai maksimaalselt saada 100 punkti. 1,3 miljoni testi täitja tulemuste põhjal arvutatigi välja riikide keskmised skoorid.

Rootslaste vastav reiting on 70,72, sellega tõukasid nad troonilt eelmise aasta raporti järgi parimad hollandlased, kes jäid alla väga napilt - nende keskmine skoor oli 70,31.

Rääkides aga Lääne-Euroopa suurriikidest, siis nende tulemused olid pigem kehvapoolsed - Prantsusmaa (55,49), Hispaania (55,85) ja Itaalia (55,77) paistsid kõik silma halbade tulemustega, nagu varasemalt mainitud, oli Prantsusmaa terve EL-i kõige madalama skooriga riik. Vaadates aga maailmajao perspektiivis, suutsid kehvema tulemuse saada ka Valgevene (53,53), Ukraina (52,86), Venemaa (52,96) ja Albaania (51,49).

Kokku uuriti raportis 88 riigi elanikke, Eesti nende hulka ei kuulunud. Balti riikidest kuulus valimisse ainult Leedu, raport liigitas nende keeleoskuse "heaks", keskmine skoor oli 57,81. Põhjanaabritel läks hästi, nende keskmine tulemus oli 65,86, sellega saadi edetabelis 8. koht.