Teisipäeval avaldatud uuring leidis, et kuumalainetest tekkivad temperatuurierinevused vähendavad näiteks putukate spermide hulka ja elujõulisust. Kuigi uuringutulemused puudutavad põrnikaid, ütlevad teadlased, et sama uuringu tulemusi saab laiendada ka näiteks inimestele.

East Anglia Ülikooli ökoloogi Matt Gage'i sõnul on põrnikad üks kõige enimlevinud liike tervel Maal, seega on tulemused olulised, et mõista kliima soojenemise mõju elusolenditele.

Uurimuse peaautor Kirs Sales lisas, et varasemad uuringud on näidanud, et kuumalained mõjutavad tõenäoliselt ka meid. "Uuringud on näidanud, et kuumalained kahjustavad ka soojavereliste isasloomade paljunemisorganeid, samuti võib varasemate uuringute põhjal öelda, et see võib tekitada viljatust ka imetajates," ütles Sales.

Salesi sõnul näitab värske uuring, et kuumalained võivad isasloomade viljakust vähendada lausa poole võrra ning selline mõju oli nähtav mitme eksperimendi puhul. Uuringu kohaselt kahjustab 4-8 kraadine viie päevane temperatuurierinevus märgatavalt isasloomade paljunemisorganeid, kuid emasloomade viljakusele kuumalainete mõju ei märgatud.

"Kuumalained vähendavad meeste viljakust ning sperma võimekust. Järjestikkused kuumalained mõjuvad aga sarnaselt sterilisatsioonile," võeti teema uuringus kokku.

Uuringu tulemused avaldati teadusžurnaalis Nature Communications.