Kasvatuses on olnud erinevaid trende või lausa moeröögatusi. Kuigi hea eesmärgiga kasvatada lapsi võimalikult tublideks inimesteks, ei pruukinud need nõuanded sellegipoolest pikas perspektiivis väga mõistlikud olla.

Tartu Ülikooli esimene pedagoogikaprofessor oli Peeter Põld, kes andis ka 1932. aastal välja raamatu "Üldine kasvatusõpetus", kus ta defineerib kasvatust nõnda: "kasvatus on teadlik sihipärane tegevus, mis vanema põlve poolt ette võetakse, et viia arenemisele kasvava põlve kehalisi ja vaimlisi jõude nende väärtuste alalhoidmise ja täienemise sihis."

Selles samas raamatus ütleb Peeter Põld näiteks käskude ja keelduda kohta nii: "Kui midagi on lapsele kästud, siis oldagu selle läbiviimises järeleandmatu ja järjekindel. Just sel viisil saadakse ka kõige kergemini mööda olukorrast, kus on tarvis karistada."

Loe edasi ERR-i portaalist Novaator!