1. jaanuarist 2019 hakkab väärteomenetluse seadustikus kehtima uus menetlusliik – lühimenetlus.

See võimaldab vormistada lihtsamate rikkumiste väärteotrahvi senisest mitu korda kiiremini ning lühimenetluse trahve ei kanta karistusregistrisse. Lühimenetlus on nagu lihtsamate väärtegude kiiruskaamera.

Kiirem menetlus aitab oluliselt säästa nii inimeste kui menetlejate aega, vähendab oluliselt paberimajandust ja tagab selle, et trahvimäärades ei ole enam erinevusi. Kes on saanud liiklusrikkumise eest trahvi, teab, et rikkumise vormistamine võtab kaua aega ja toodab hunniku pabereid. E-riigis peaks paberivabadus olema normiks, aga vanade juurdunud protsesside muutmine on nagu kaubarongi manööverdamine – vaevaline.

Nüüd on puhumas uuemad tuuled, mis toovad vähemalt ühes lõigus uuest aastast kaasaegsemat lähenemist – lihtsama väärteo eest saab trahvi palju kiiremini. Väärteomenetlusega on Eestis paljud kokku puutunud. Näiteks 2016. aastal registreeriti ligikaudu 170 000 väärtegu, kehtiv väärteokaristus oli 2017. aasta veebruari seisuga Eestis ligikaudu 250 000 isikul. 24. märtsi 2010. aasta seisuga oli karistusregistrisse kantud 580 397 kordumatut isikut.

Kõigi väärtegude menetlemine võtab palju aega. Lähtuvalt sellest luuakse väärteomenetlusse uus menetlusliik, mis võimaldab reageerida rikkumistele vähem riivavalt, kuid säilitades vajalikus mahus üld- ja eripreventiivse mõju. Lühimenetlus on väärteomenetluse seadustikku kavandatud uus menetlusliik.

Tehniline võimekus igasugusteks toredateks asjadeks on patrullautodes olemas ning uue aasta alguses käivitubki ühe, võiks öelda et lausa märgilise sammuna rakendus, mis võimaldab lihtsama rikkumise loetud minutitega vormistada. See on mõnus suund – suurem efektiivsus ja kiirus.

Lihtsamad rikkumised, kiire trahv

Lühimenetlust rakendatakse lihtsamate väärtegude puhul, kus inimeste elule ja varale otsest kahju ei teki. Siseministeerium on määratlenud 20 levinud rikkumist, mille saab lühimenetlusega kiiresti vormistada.

Uuest aastast pääseb lühimenetlusega kiiremini näiteks nende rikkumiste korral: ühistranspordis piletita sõitmine, keelava fooritule eiramine, lahtise turvavööga sõitmine, kiiruse ületamine alla 20 km/h ja ilma liikluskindlustuseta sõitmine.

Loe edasi Acceleristast!