Teadlaste sõnul on viimase 80 aasta jooksul langenud meeste spermakvaliteet üle 50 protsendi ning siiani ei ole keegi mõistnud miks. Kõnealuse teadustöö koostajad Nottinghami Ülikoolist leidsid küsimusele vastuse tänu koerte uurimisele, vahendab Science Alert.

Nimelt olid sama ülikooli teadlased uurinud paar aastat tagasi uurinud koeri ning leidsid, et ka koerte viljakus on viimase paarikümne aasta jooksul tõsiselt langenud. Kuna põhjused koerte ja inimeste viljakuse languse taga on tõenäoliselt samad, viidigi nüüd läbi uuring, kuhu olid kaasatud nii koerad kui ka inimesed.

Viljakuse languse taga on teadlaste hinnangul kaks inimeste loodud kemikaali - plastide pehmendaja di(2-etüül-heksüül)ftalaat (DEHP) ning polüklooritud bifenüül (PB153). Esimest neist leidub küllaldaselt vaipades, põrandakatetes, riietes ning mänguasjades, teine on aga tööstuslik kemikaal. Mõlemad kemikaalid on olemas nii meie elukeskkondades, kuid võivad sattuda ka näiteks meie toidu sisse.

Katsete käigus leiti, et mõlema kemikaaliga kokkupuute tagajärjel vähenes spermide motiilsus (liikuvusvõime - Forte), samuti suurenes DNA lõhustumine ning seda nii koerte kui ka inimeste puhul. Kuigi uuritud valim oli väike (11 inimest ja 9 koera), on ka varasemalt teemat uuritud ning ka teiste katsete puhul olid tulemused sarnased, näiteks kinnitab seda ka varasemalt mainitud 2016. aastal vaid koertega läbi viidud katse.

Just koerte abil loodetakse probleemile ka lahendus leida - koertel viljakusuuringute läbi viimisega ei kaasne sellist sotsiaalset stigmat nagu inimeste puhul, samuti on koeri lihtsam kontrollida - näiteks määrata neile mingi konkreetne toitumisplaan, mida järgida tuleb.

Teadlaste uurimistöö tulemused avaldati teadusžurnaalis Scientific Reports.