Aja-, raha- ja ressursihulk, mis kulub kestlike transpordilahenduste arendamiseks, on suur.

Toyotal, mis on kindlasti üks sõidukite elektrifitseerimise valdkonna pioneeridest, on enam kui 20-aastase arendustöö tulemusena välja töötanud hulga sõidukite elektrifitseerimistehnoloogiaid ning saanud neile patendid.

Nüüd, selleks, et edendada elektriautode laialdasemat kasutamist ning aidata valitsustel, autotootjatel ja kogu ühiskonnal saavutada kliimamuutustega seotud eesmärke, otsustas autotootja anda peaaegu 24 000 talle kuuluvat sõidukite elektrifitseerimistehnoloogia patenti vabalt, ilma kasutustasuta kasutamiseks.

Lisaks sellele pakub Toyota tasulist tehnilist tuge teistele tootjatele, kes arendavad ja müüvad elektriautosid. Tehnilist tuge saavad kasutada need lõpptootjad, kes kasutavad oma jõuseadmete osana Toyota mootoreid, akusid, juhtseadmeid ja muud sõiduki elektrifitseerimissüsteemi tehnoloogiat.

Toyota Prius PHEV
Uku Tampere

Nõudlus elektrifitseerimise tehnoloogiate järele on suur

„Tuginedes nende päringute suurele hulgale, mida saame oma sõidukite elektrifitseerimissüsteemide kohta teistelt ettevõtetelt, kes tunnistavad vajadust propageerida hübriid- ja muud elektriautode tehnoloogiat, usume, et nüüd on aeg teha koostööd,“ ütles Toyota Motor Corporationi juhatuse liige ja tegevasepresident Shigeki Terashi.

„Kui elektriautode arv suureneb järgmise kümne aasta jooksul märkimisväärselt, muutuvad elektrisõidukid tavapäraseks ning loodetavasti on meil oma osa selle protsessi toetamisel.“

Kasutustasudeta patendid

Kasutustasudeta patendid puudutavad elektriautodel olevat tipptehnoloogiat, eelkõige seda, mida kasutatakse hübriidelektriautodes (HEV). Tehnoloogiad on peamiselt seotud sellega, et ajami jõudlus oleks maksimaalne, välismõõtmed väikesed ja tootmiskulud madalad.

Tegemist on mootoritehnoloogiatega, mida võib kasutada eri tüüpi elektriautode arendamiseks, kaasa arvatud hübriidelektriautod (HEV), pistikhübriidid (PHEV) ja kütuseelemendiga elektriautod (FCEV).

Vabaks kasutamiseks anti 23 740 patenti. Neid võib hakata kasutama kasvõi kohe ning vaba kasutuse periood kestab kuni 2030. aasta lõpuni.

Alates 2015. aasta jaanuarist on Toyota juba vabaks andnud 5680 patenti seoses oma kütuseelemendiga elektriautodega (FCEV).

Nüüd lisandub umbes 2590 elektrimootoritega seotud patenti, 2020 PCUdega seotud patenti, 7550 süsteemi juhtseadmetega seotud patenti, 1320 mootori jõuülekande patenti, 2200 laadija patenti ja veel täiendavad 2380 kütuseelemendi tehnoloogiate patenti.

Tasuline tehniline tugi

Toyota tasuline tehniline tugi hõlmab sõiduki elektrifitseerimissüsteemide ülevaadete, juhtseadmete juhiste ning Toyota süsteeme kasutavate autode häälestamisjuhendite üksikasjalike selgituste pakkumist.

Toyota pakutav nõustamine hõlmab näiteks teiste autotootjate abistamist ikka selleks, et tooted oleksid kütusesäästlikud, võimsad ja vaiksed.

Autode elektrifitseerimine on võtmeküsimus

Elektriautodele nii kasutustasudeta patentide kui ka tehnilise toe pakkumises näeb Toyota võimalust julgustada teisigi suurema hooga elektriautosid arendama ja turule tooma kogu maailmas.

Toyota on juba pikka aega pidanud autode elektrifitseerimist kõige tähtsamaks võtmeküsimuseks. Autotootja on veendunud, et keskkonnahoidlikud sõidukid aitavad võidelda kliimamuutustega üksnes siis, kui nende kasutamine on laialdane.

2015. aastal määras Toyota kindlaks oma heitkoguste vähendamise eesmärgid ja koostas pikaajalise kestliku arengu tegevuseesmärkide kogumi „Toyota keskkonna väljakutse 2050“

Programmi eesmärk on vähendada Toyota sõidukite ja tehaste süsihappegaasi heitmete koguseid. 2017. aastal teatas Toyota elektriautode arvu kasvule orienteeritud müügiplaanist, mis hõlmab ajavahemikku kuni 2030. aasta lõpuni.

Toyota Prius PHEV
Uku Tampere