Maa tekkis umbes 4,5 miljardit aastat tagasi ning varasemad uuringud näitavad, et Kuu tekkis vaid mõni aeg hiljem. Maa kaaslase tekkimise põhjuseks peetakse enamasti kahe protoplaneedi ehk planeedialgme kokkupõrget. Üks neist planeetidest oli Maa, teine aga Kreeka Kuu loomise müüdi järgi nime saanud Theia. Kuu aga tekkis praeguste oletuste kohaselt planeetide kokkupõrkest tekkinud kosmoseprügist.

Viimase 15 aasta jooksul on teooriat aga mitme kohapealt ümber vaadatud. Kui vana teooria kohaselt peaks umbes 60 protsenti Kuu materjalist pärinema Theiast, näitavad Kuult saadud pinnaseproovide analüüsid, et Kuu sarnaneb oma koostise poolest pigem Maaga.

Nii ongi jõutud uute oletusteni - ühe teooria kohaselt oli kahe protoplaneedi omavaheline kokkupõrge nii võimas, et aurustas suure osa varasest Maast ning Kuu tekkis kokkupõrke tagajärjel lühiajaliselt sõõrikukujuliseks muutunud Maast, teise teooria kohaselt pöörles aga Maa sellise kiirusega, et loopis kokkupõrke tagajärjel kosmosesse Kuu moodustamiseks piisava hulga ainet.

Mõlemal oletusel on aga tõsine kitsaskoht - sellised äärmuslikud kokkupõrketingimused ei ole teadlaste hinnangul võimalikud. Jaapani teadlased eesotsas planeediteadlase Natsuki Hosonoga on nüüd probleemile ühe võimaliku lahenduse leidnud.

Nimelt pakub Hosono juhitud töörühm välja, et suur osa Maalt pärinevast materjalist jõudis kosmosesse seetõttu, et Maa pind oli kokkupõrke hetkel osaliselt vedelas olekus. Teadlased koostasid oma oletuste tõestamiseks ka arvutimudeli, mille kohaselt on sellise stsenaariumi toimumine täiesti võimalik.

"Varasemad Kuu teket käsitlevad teadustööd on magmaookeani mõju lihtsalt kõrvale jätnud," ütles Hosono. "Meie uurimistööst lähtub, et magmaookean on Kuu tekitanud kokkupõrkes ülioluline tegur."

Uue mudeli kohaselt on osaliselt vedelalt Maalt kosmosesse sattunud aine hulk enam-vähem võrdne Kuu praeguse massiga. Varasemad uuringud aga näitavad, et Kuu tekkimiseks pidi kosmoses olema praegusest massist kolm või neli korda rohkem ainet. Hosono sõnul hakkavad teadlased nüüd tegelema sellega, et välja selgitada, kas Theialt pärineva mateeria hulk on kõnealuse oletuse valguses piisav.

Teadlaste töö tulemused avaldati teadusžurnaalis Nature Geoscience.