Veebruaris kirjutasime pikemalt keskkonnaministeeriumi planeeritavast elektriautode toetusmeetmest, mille peamine eesmärk on julgustada transpordisektori ettevõtteid üle minema säästlikumatele tehnoloogiatele.

Kolmas kvartal, mil taotlusvoor avanema peaks, on kohe ukse ees. Uurisime, kas vahepeal on saanud selgeks tulevased toetussummad ühe auto kohta (kuluaarides on räägitud 5000 eurost) ning täpsustatud abisaajate ringi.

Vastab keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Getlyn Denks: "Oleme sihtrühmana kaardistanud juriidilisi isikuid ehk ärisektori, kus sooviks on elektriautode kasutamise soodustamine just eelkõige suure kasutusintensiivsusega ning eelkõige linnakeskkonnas liikuvate sõidukite juures, millel on suur mõju keskkonnale ja inimtervisele (läbi parema õhukvaliteedi)."

Denksi vastusest võib välja lugeda, et eelistatult on toetuse saajate hulgas avaliku transpordi pakkujad, sh taksoettevõtted. Acceleristale teadaolevalt on vähemalt kaks taksofirmat ka kaalunud elektriautode ostu meetme abil.

Millised saavad aga olema taotlejale esitatavad täpsemad tingimused? Getlyn Denks: "Täpsemad tingimused ning kriteeriumid saavad lõplikult paika avaliku kooskõlastamise käigus. Meetme mahuks on planeeritud 1,2 miljonit eurot ning loodetavasti saame vooru arvad 2019 aasta III kvartalis."

Siin võib välja lugeda, et meetme avanemine on hetkel kooskõlastuste faasis. Kes iganes oma allkirja sellele alla panema peab, ärgu kõhelgu!

Olukorras, kus elektri-Eestist on mõne aastaga saanud Euroopa punane latern, on keskkonnasäästlikumate transpordilahenduste propageerimisel teretulnud iga abikäsi.

Loodame, et kolmandas kvartalis saame keskkonnaministeeriumi meetme taotlusvooru avanemisest uhkelt raporteerida. Ning ilmselt saame rääkida ka ELMO-laadimisvõrgu ümber käivast tantsust ja trallist.

Vaata rohkem Acceleristast!