Ashley Madison on portaal, mis reklaamib ennast sloganiga "Life is short, have an affair." See on sõnamäng, mida võiks tõlkida kui elu on lühike, võta üks armuafäär.

Internetilehekülg pakkus kohtinguteenust abielus inimestele ning hoolimata lubadusest tagada kasutajate diskreetsus, sattusid enam kui 36 miljoni lehekülje kasutaja andmed 2015. aastal avalikult internetti.

Ühe õnnetus on teise õnn, sest nüüd said teadlased uurida ja analüüsida politseiametnike, finantsnõustajate, valgekraeliste kriminaalide ja vanemate firmajuhtide andmeid, kes olid kasutanud Ashley Madisoni abielupetmiste lehekülge internetis.

Selgus, et vaadeldud valdkondades oli Ashley Madisoni kasutajate puhul mingi ametialase rikkumise toime panemise tõenäosus üle kahe korra suurem.

Teisisõnu, leiti väga tugev seos abielurikkumise ja ametialase rikkumise vahel ehk siis suhtes olles oma partneri petmine räägib nii mõndagi ootustest selle inimese ametialasele sooritusele.

Kokku analüüsiti 11 235 inimese andmeid ning võrreldi neid ametlike vastava ameti viljelejate järelevalveorganisatsioonide andmebaasides leiduva informatsiooniga.

Seos kehtib ka teistpidi - need, kes olid suutnud endale tekitada mingi tööalase rikkumiste ajaloo, külastasid palju suurema tõenäosusega ka ebaeetilist kohtinguportaali.

Ja et sama asja veel teistmoodi öelda, siis seksuaalne käitumine on seotud ametialase käitumisega. Kui töö korraldada nii, et nn kontoriromaanid oleksid välistatud, siis ilmselt paraneb ka töökvaliteet. Ja vastupidi, vahendas portaal phys.org.