Läbi aegade on India teefarme rajatud Aasia elevantide elupaikadesse ning elevantide rändeteed India ja Bhutani vahel on täis kuivenduskraave ning elektriaedasid.

Olgu öeldud, et teefarmidest läbirändel elevandid teelehti ei söö, kuid sageli puutuvad nad seal kokku vaenulike inimestega. Viimase 75 aasta jooksul on Aasia elevantide populatsioon Indias vähenenud 50% ja 2018. aastal suri hinnanguliselt 64 inimest elevandi ja inimese konflikti tagajärjel.

Kuid inimese ja elevandi kooseksisteerimisest on ka positiivseid näiteid, millest kirjutas ka BBC.com. India Assami osariigis on teefarmer Tenzing Bodosa leidnud oma viisi, kuidas kasvatada teetaimi elevante häirimata.

Bodosa kolmehektariline elevandisõbralik teeaed on loobunud ohtlikest drenaažikraavidest ja elektriaedadest, võimaldades rändavatel elevantidel farmist ohutult läbi liikuda. Sellega vähendas talu elevantidega seotud inimvigastusi ja surmajuhtumeid.

Talu kõige erilisem osa on selle puhvertsoon, kus lõpevad teeväljad ja algab džungel. Kui enamik kohalikke teefarmereid on talude ümbrusest elevantidele sobilikud söögitaimed maha raiunud, siis Bodosa tegi just vastupidi ning istutas juurde bambust, tähtvilju ja muid taimi.

Selline uuendus pole jäänud märkamata. Tubli farmer on oma teetootmise tavasid õpetanud juba ligi 30 000-le põllumehele ja tema aiale on Metsasõbraliku Ettevõtluse Võrgustik (Wildlife Friendly Enterprise Network) andnud maailma ainsa elevandisõbraliku teetalu atesteeringu.